Rättviks kommun
Rättviks kommun

I Rättvik parkerar vi gratis, med P-skiva

Skylt: P- skiva 4 tim

I Rättvik använder vi P-skiva. Foto: © Sara Saxonberg

I Rättviks kommun är all parkering avgiftsfri. För att parkering och trafiken ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att gällande regler och anvisningar följs.

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. De lokala bestämmelserna utmärks med vägmärken.

Vänligen respektera reglerna.
För allas trevnad och säkerhet parkera endast på anvisade platser. Framför allt bör vi alla hjälpas åt så att det inte uppstår problem vid stora evenemang. I första hand måste både gående, cyklister och fordonsförare se till att räddningsfordon kan ta sig fram utan problem.

Det finns två enkla huvudprinciper för parkeringsregler

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

P-skiva

Parkeringsskiva ska användas på alla parkeringsplatser i centrala Rättvik med tilläggstavla "P-skiva".

Syftet med P-skivan är att förbättra parkeringssituationen genom en bättre cirkulation på parkeringsplatserna i centrala Rättvik framförallt under sommarmånaderna.

P-skivor finns att hämta kostnadsfritt på

 • Turistbyrån
 • Rättviks kommunhus
 • Fricks konditori
 • ICA supermarket
 • Coop
 • Hemköp

Regler för hur P-skivan ska användas finns på baksidan av den. Det går även bra att tillverka en egen ”P-skiva” genom att ange ankomsttiden på en lapp som man placerar väl synligt.

Parkeringsövervakning

Kommunala parkeringsvakter kontrollerar att bestämmelserna för parkering följs på gator och allmänna vägar. Polisen kan också utfärda parkeringsanmärkningar. På tomtmark, det vill säga bostadsområden och liknande, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitas någon, till exempel ett vaktbolag.

Felparkeringsavgift

 • 300 kronor vid överträdelse av parkeringstid eller avsaknad av P-skiva.
 • 600 kronor vid felparkering, till exempel att parkera där parkeringsförbud råder.
 • 900 kronor vid parkering på plats avsedd för rörelsehindrad, utan giltigt tillstånd.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

mark.plan@rattvik.se

Polisen
tfn 114 14