I Rättvik parkerar vi gratis, med P-skiva

Skylt: P- skiva 4 tim

I Rättvik använder vi P-skiva. Foto: © Sara Saxonberg

I Rättviks kommun är all parkering avgiftsfri. För att parkering och trafiken ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att gällande regler och anvisningar följs.

Parkeringsregler

Det finns regler för att stanna och parkera fordon och du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks med vägmärken.

Det finns några enkla huvudprinciper för parkeringsregler

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.
 • Vägmarkeringar ska följas.

P-skiva

Parkeringsskiva ska användas på alla parkeringsplatser i centrala Rättvik med tilläggstavla "P-skiva".

Syftet med P-skivan är att förbättra parkeringssituationen genom en bättre cirkulation på parkeringsplatserna i centrala Rättvik framförallt under sommarmånaderna.

P-skivor finns att hämta kostnadsfritt på

 • Rättviks kommunhus
 • Siljans Konditori Rättvik
 • ICA supermarket
 • Coop
 • Hemköp

Parkeringsövervakning

Parkeringsbolaget Aimo park sköter parkeringsövervakningen inom Rättviks kommuns områden. Det finns parkeringsplatser både på gator, allmän plats och på tomtmark. På tomtmark, det vill säga bostadsområden och liknande är det markägaren som beställer parkeringsövervakning genom en entreprenör.

Felparkeringsavgift

 • 300 kronor vid överträdelse av parkeringstid eller avsaknad av P-skiva.
 • 600 kronor vid felparkering, till exempel att parkera där parkeringsförbud råder.
 • 900 kronor vid parkering på plats avsedd för rörelsehindrad, utan giltigt tillstånd.

  Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Ditt bestridande måste ha kommit in till polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast sex månader efter att du betalat avgiften eller då Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för att driva in den. Mer information finns på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

gatu.trafik@rattvik.se

Polisen
tfn 114 14