Snöröjning och sandning

Renhållning och snöröjning av gång- och cykelvägar till kommunens skolor, äldrevård samt till tåg- och bussanknytningar har första prioritet.

För att underlätta för vår personal som snöröjer och sandar vill vi påminna om att reklamskyltar (vippskyltar) ska tas bort från trottoarer och korsningar efter säsongens slut.

Skyltar som står i vägen för arbetsfordon, är felplacerade ur trafiksäkerhetspunkt eller saknar tillstånd från Polisen plockas bort utan förvaring.

Bortplockade skyltar kan hämtas på AME, Industrivägen 5, Rättvik.

Sandsopning sker i slutet av april - början av maj. Vädret bestämmer vilka dagar som är lämpliga

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik