Rättviks kommun
Rättviks kommun

Snöröjning underlättas om skyltar tas bort

För att underlätta för vår personal som snöröjer och sandar vill vi påminna om att reklamskyltar (vippskyltar) bör tas bort från trottoarer och korsningar.

Skyltar som står i vägen för arbetsfordon eller på annat sätt är felplacerade ur trafiksäkerhetspunkt plockas bort. Skyltarna kan hämtas på AME/Serviceförvaltningen, Industrivägen 5, Rättvik.

För att sätta upp en vippskylt krävs tillstånd som utfärdas av polisen.

Sandsopning sker i slutet av april - början av maj. Vädret bestämmer vilka dagar som är lämpliga.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik