Rättviks kommun
Rättviks kommun

Hundlatrinstationer

Hundlatrinstation.

Hundlatrinstation. Foto: © Martin Litens.

Rättviks kommun har 15 utrustade hundlatrinstationer med gratis hundbajspåsar. Påsarna är 100 procent miljövänliga och nedbrytbara.

Sponsring

Företag i kommunen sponsrar både stationer och påsar genom att de betalar för ett reklamutrymme i anslutning till stationerna.

Kommunen har tagit fram kartor över Rättvik och Vikarbyn där samtliga hundlatriner som har gratis påsar finns markerade med en blå prick.

– Tre kartor som visar stationerna, utmärkta med blå prickar, i Rättvik, Vikarbyn och Lerdal finns till höger.

Stationerna med gratis hundbajspåsar är placerade vid strategiska stråk där mycket hundar, hussar och mattar rör sig. Syftet är att få en renare och trevligare miljö.

Kontakt

Mark- och planenheten
Ulf Haglund
0248-70 119

Besöksadress
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik

Information

Hundlatrin LerdalPDF
Hundlatrin RättvikPDF
Hundlatrin VikarbynPDF