Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Marklov

Det behövs marklov för att utföra markarbeten som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller mark inom allmän tomt om det ligger inom detaljplanerat område.

Marklov för trädfällning eller skogsplantering kan även krävas om det är angivet i detaljplan eller områdesbestämmelser.

För markförändringar i samband med bygglov krävs ingen separat marklovsansökan.

Handlingar som behövs är

  • Ansökan
  • Markplaneritning
  • Kontrollplan

Ansökan om marklov hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Lagtexter med mera

Plan- och bygglagen

9 kap. 11 § Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900).

9 kap. 12 § Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

9 kap. 13 § Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

  1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
  2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik