Miljö, hälsa och livsmedel

Vår hälsa påverkas av många saker och bland annat så påverkas vi av den miljö vi bor i och den mat vi äter. Miljö- och byggenheten är miljö- och byggnadsnämndens tjänstemannaorgan för bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och alkohol- och tobakslagstiftningen.

Miljöinspektörerna arbetar med miljö- hälso- och livsmedelsfrågor. Vi bedriver tillsyn, handlägger ansökningar och anmälningar. Vi medverkar i planering, samverkar med andra enheter i kommunen samt ger företag och allmänheten information i miljö- och livsmedelsfrågor.

Vi arbetar även med alkohol och tobak.

Sophämtning, kommunalt vatten och avlopp

Vad är Dala Vatten och Avfall AB?
Det är ett regionalt VA- och avfallsbolag i Dalarna.
Bolaget ägs av de fyra kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Dala Vatten och Avfall AB tar hand om avfallet i vår kommun. De förser också kommunens invånare med dricksvatten och rening av avloppsvattnet.

De har även hand om tömning av enskilda avlopp.
Läs mer på Dala Vatten och Avfall AB:s egen webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Taxa inom miljöbalkens område

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kundtjänst 0247-44 100

Kontakt

Miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142

Miljöinspektör
Jeanette Back
0248-70 162
Telefontid: måndag-tisdag 10.00-12.00
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Alkohol- och tobakshandläggare
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik