Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador som i sin tur kan ge upphov till mögelbildning. Synliga tecken på fuktskador kan vara fuktfläckar, missfärgningar, färg som flagnar eller tapeter och mattor som bubblar sig.

Mögel kan se ut på olika sätt, karakteristiskt för mögel är lukten som är stark och kan påminna om källarlukt vilket kan beskrivas som jordig och unken.

Vad du kan göra för att förebygga fukt och mögelproblem

Fukt och mögelproblem uppstår ofta i badrum, var noga med att hålla rent och torrt och se till att ha en väl fungerande ventilation. Undvik att borra hål i väggarna särskilt i närheten av dusch och handfat. Även markfukt kan orsaka problem, därför är det viktigt med en väl dränerad och ändamålsenlig ventilation av grunden.

Finns det risk för hälsobesvär av fukt och mögel?

Människor som vistas i fuktiga hus rapporterar ofta hudirritationer, luftbesvär och andra överkänslighets­reaktioner. Personer som redan har någon allergi, astma eller annan överkänslighet och barn är extra känsliga.

Hur kommer du till rätta med problemet?

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda problem med fukt och eller mögel.

  • Bor du i hyreshus ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.
  • Bor du i en bostadsrättsförening vänder du dig till din bostadsrättsförening.
  • Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller någon konsult.

Till miljökontoret kan du vända dig om du inte är nöjd med den hjälp du får från fastighetsägaren.