Störande lukter

Störande lukter i en fastighet kan bero på fukt eller mögelskada, det kan även innefatta cigarettrök, matos och avgaser.

Lukterna kan komma från andra lägenheter, trapphus, garage eller verksamheter i närheten. Orsaken till lukterna i ett flerbostadshus kan vara stängda friskluftsventiler, felplacerade friskluftsintag, otäta ventilationskanaler med mera.

Om du bor i flerbostadshus och återkommande störs av lukter och misstänker att brister i fastigheten ligger bakom ska du vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrätts­föreningen.

Hjälper inte det så kan du vända dig till oss på miljökontoret, vi tar ställning till om krav på utredning och åtgärd ska ställas.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik