Naturvård och naturområden

Tjärn med klarblått vatten och småträd runt  om.

Tillhedstjärn. Foto: © Yvonné Öhrnell

Rättviks kommun har en ovanligt rik och varierad naturmiljö. Den rika floran och faunan är till stor del ett resultat av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Siljansringen

I den ringformiga sänkan, Siljansringen, bevarades kalkrik före detta havsbotten. På naturmuseet i Rättviks kulturhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en utställning om meteoritnedslaget.

I Siljansringen ligger många byar och det ålderdomliga odlingslandskapet. Större delen av kommunen består dock av skogklädda berg och dalar där varg, björn och lo har sina jaktmarker.

Vi arbetar med att bevara den rika naturmiljön och se till att hänsyn tas till den vid planering av samhället.