Naturområden

En stubbe med grön mossa och fönsterlav. Blåbärsris i bakgrunden.

Mossor och blåbärsris i Rättviksskogarna. Foto: © Y. Öhrnell

Vi har många platser som har värdefull natur och/eller är kulturhistoriskt intressanta på andra sätt.

En del ligger vid bilväg och andra måste du ta en promenad eller till och med vara mycket skogsvan för att komma till.

Ta med dig en karta över området och glöm inte att tala om för anhöriga eller dina värdar vart du tar vägen och när du ska vara hemma. Meddela dem alltid om du blir försenad och när du är tillbaka.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se