Gärdsjö kulturlandskap

Sommarbild med blånnesladu och ett brukat landskap.

Naturlandskapet och Blånnesladu vid Övre Gärdsjö. Foto: Carl-Johan Uhlin

Vid informationsplatsen i Övre Gärdsjö, intill Ollas Olles gård, vattentornet och mejeriet, börjar en rad vandringsvägar som leder ut i ett välbevarat och ålderdomligt kulturlandskap.

Vägarna är av olika längd och besökaren kan vandra alltifrån en kort stund till en hel dag.

Längs vandringsvägarna finns informationsskyltar som på svenska, engelska och tyska berättar om det vackra landskapets natur- och kulturhistoria.

Här möter du bland annat Siljansbygdens odlingshistoria, en av landets äldsta timmerbyggnader, en ängslada från 1293-94, välbevarad bybebyggelse och en rik kalkflora.

Blånnesladu" representerar ladriket i Gärdsjöbygden - det finns fler än 300 lador som tillkommit under en 700-årig timmerhus-tradition. Blånnesladu byggnadsminnesförklarades, av Länsstyrelsen i Dalarna, den 4 september 2007.

Kartan "Kulturvandringar i Gärdsjö" fungerar som vägvisare på vandringen och dokumentation. Den finns att köpa hos bland andra Antikhandeln vid bystugan i Övre Gärdsjö.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se