Fäbodstigar i Rättviks kommun

Fäbod med majstång, gråa timmerhus och gärdesgård omkring.

Karl-Töfåsen. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Fäbodbruket förr i tiden

Att ta kreaturen ut på skogsbete har förekommit i Sverige sedan järnåldern, det vill säga under två årtusenden. Det var under slutet av medeltiden, när befolkningen växte, som utmarksbetet blev viktigare och fäbodbruket utvecklades. I Rättviks kommun var fäbodbruket som mest utvecklat under 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 fanns det 50–60 fäbodar i drift i kommunen.

Fäbodarna idag

Av alla dessa fäbodar är det bara ett fåtal som har djurhållning idag, till exempel Karl-Tövåsen, Nyberget, Ärteråsen och Prästbodarna. När du vandrar längs en fäbodstig så passerar du olika fäbodmiljöer, vissa ännu öppna och skötta medan andra mörknat i granskogen. Ha ögonen med dig så kan du se rester av trägärdesgårdar, stigmarkeringar, husgrunder, källor, gamla lövträd, ängsblommor med mera. Fantisera om hur livet kan ha tett sig där för 100–150 år sedan!

Bra att veta om stigarna

Kartan visar de fäbodstigar som har märkts upp 2010-2013. Stigarna är skyltade vid start- och slutpunkt och markerade med orange färgmarkering på träd och stolpar. Du bör ha stövlar eller höga kängor på dig då det finns blöta sträckor.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

Namn Område Längd Svårighet
Backa–Prästbodarna › Rättvik–Finnmarken 34 km
Bäck eller Lerdal–Prästbodarna › Rättvik–Finnmarken 42 km
Karl-Tövåsen › 14 km
Lenåsen–Hållberget › Boda–Finnmarken 20 km
Lenåsen–Ängsberg › Boda 15 km
Näset–Ärteråsen › Ore Cirka 6,5 km Medel
Sunnanhed–Dansbodarna › Ore 15 km
Södra Vålberget › Finnmarken 6 km