Kultur

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens kulturverksamheter och personal. Läs mer om kulturlivet i Rättvik via ingångarna i vänstermenyn.

Verksamheter

Kulturhuset
kultur@rattvik.se
tfn 0248-70 197
fax 0248-70 199

Rättviks bibliotek
bibliotek@rattvik.se
tfn 0248-70 195
fax 0248-70 199

Boda bibliotek
bibliotek@rattvik.se
tfn 0248-70 776
fax 0248-70 199

Ore bibliotek
bibliotek@rattvik.se
tfn 0258-109 55
fax 0248-70 199

Rättviks bildarkiv
bildarkivet@rattvik.se
tfn 0248-70 352
fax 0248-70 199

Rättviks konsthall
kultur@rattvik.se
tfn 0248-70 102
fax 0248-70 199

Rättviks naturmuseum
kultur@rattvik.se
tfn 0248-70 197
fax 0248-70 199

Personal

Kulturchef
Krånglin, Lena
tfn 0248-701 90

Kulturstrateg
Bergman, Helène
tfn 0248-701 97

Utställningsproducent
Björndotter, Annika
tfn 0248-701 02

Kultursamordnare
Liss, Katarina
tfn 0248-709 71

Bildarkivassistent
Malm, Theres
tfn 0248 - 703 52

Program och utställningstekniker
Karlehag, Mats
tfn 0248 - 701 68

Biblioteksassistent
Malm, Ing-Marie
tfn 0248-701 96

Bibliotekarie
Jönses Brandt, Karin
tfn 0248-701 98

Bibliotekarie
Modig, Ståby Marit
tfn 0248-701 92

Bibliotekarie
Pihlstrand, Emma
tfn 0248-701 31

Bibliotekarie
Sold, Karin
tfn 0248-701 94

Biblioteksassistent
Weman, Sarah
tfn 0248-701 91

Näringslivs samordnare
Helena Back
tfn 0248-705 12

Projektledare sparsamt använda hus
Susanne Hjerp
0248-701 45

Kontakt

Rättviks kulturhus

kultur@rattvik.se
0248-70 197

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kulturenheten
795 80 Rättvik