Folkhälsa

Folkhälsa skapas där människor lever, leker, arbetar, lär och älskar. Folkhälsa är hur alla i vårt land mår fysiskt, psykiskt och socialt. Vi vill att alla ska kunna må bra.

Ditt hälsotillstånd beror på vad du väljer att göra och de förutsättningar som samhället skapar för dig genom bland annat politiska beslut.

Folkhälsoarbetet präglas av en vilja och avsikt att aktivt planera insatser för att förbättra din och hela folkets hälsa.

I första hand arbetar vi för att barn, unga, personer med funktionsvariation, äldre och de grupper som har sämst hälsa i samhället, ska må bra.

Det övergripande målet

Vi ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare.