Idrott, motion och friluftsliv

Rättvik erbjuder genom bland annat sitt föreningsliv ett stort och brett utbud av olika aktiviteter. Möjlighet finns att bedriva de flesta bollsporter liksom ett flertal individuella idrotter.

Fina anläggningar och närheten till naturen ger väldigt goda möjligheter till friluftsliv och rekreation, och kombinationen med väl tillgodosedda behov för mat och logi, gör Rättviksbygden väl lämpad för läger- och kursverksamhet.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik