Folkhälsospåren 10 år – 85+

Informationstavla med Långbryggan och Siljan i bakgrunden.

Tavlorna vid Långbryggan. Foto: © Irene Sturve

Kondition är en mycket viktig faktor för en bra hälsa

Det enklaste sättet för att veta om du har tillräcklig fysisk status är att mäta din kondition alternativt din motionsnivå. Med Hälsospåren Siljan strand och Lång­bryggespåret kan du göra det när du vill.

Tre informationstavlor med kartskiss och tabeller finns i anslutning till spåren. På tavlorna finns enkla steg-för-steginstruktioner. Där kan du tolka din gångtid eller löptid mot ett konditionsintervall eller en motionsnivå.

Folder

En informationsfolder med testkort finns att hämta i Rättviks kommunhus.Kan även skrivas ut via länken "Hälsospåret Siljans strand" nedan.

Tage Danielsson

"Kroppen mår bra om du rör på den, då blir det bättre humör på den."

Namn Område Längd Svårighet
Hälsospåret Siljans strand – 10 år och uppåt › Rättvik 1 860 meter Mycket lätt
Långbryggespåret › Rättvik 1 212 meter Mycket lätt
Seniorspåret Siljans strand – 50 till 85 år › Rättvik 1 860 meter Mycket lätt