Naturreservat

En liten glänta i björkskog.

Dalen. Foto: © Pia Söderström.

I Rättviks kommun finns det för närvarande många fina naturreservat. Vart och ett värt ett besök.

Kommunen ligger till stor del inom Siljansringen. Den kalkrika berggrunden gör marken extra bördig. I flera reservat finns kalkgynnade växter som guckusko, bergviol och majviva. För att få se dessa vackra arter ska du besöka Lönnmarken, Moränget eller Storsveden.

Stora naturskogar, präglade av skogsbränder, finns i norra Rättvik, Trollmosseskogen och Gåsberget är två sådana områden.

Vill du studera geologin i området är det Styggforsen eller Amtjärnsbrottet som gäller.

Här nedan kan du klicka dig vidare till kommunens naturreservat:

Namn Område Längd Svårighet
Amtjärnsbrottet › ca 6 km norr om Rättvik
Dalen-Hökolsberget › Strax öster om centrala Rättvik
Djursjöberget › 15 km nordnordöst om Furudal
Enån › Ett par km nordöst om Rättviks centralort
Fräkentjärnarna › Drygt 4 mil norr om Furudal och 2 mil söder om Los
Gräsbergsklövet › ca 15 km öster om Rättvik och ca 20 km rakt norr om Bjursås
Gåsberget › 10 km från Dalfors (50 km norr om Rättvik) på Gåsbergets markanta höjdrygg
Gärdsgruvan › Drygt 5 km nordöst om Rättvik
Hattjärn › Reservatet ligger ca 35 km nordost om Rättvik
Huvudklitten › En mil norr om Furudal
Hålåheden › Ca 14 km norr om Furudal
Lönnmarken › 5 km nordost om Boda. Vägvisning finns från Ovanmyra. Stigar leder i en slinga genom området
Moränget › Ca 25 km norr om Rättvik. Entré från väg 296, 1 km väster om Arvet. Vandringsled finns
Risröd › 5 km öster om Rättviks tätort Vandringsleder finns i området.
Skärberget › Knappt 20 km öster om Furudal, söder om Dalfors nära Amungens norra strand.
Storsveden › Boda. Drygt två mil norr om Rättvik.
Styggforsen › Boda. Ca 20 km norr om Rättvik och 1 km väster om Boda kyrka. 750 meter. Observera! Trapporna kan vara hala vid regn. Vid branterna finns säkerhetstängsel, men håll ändå uppsikt över barnen! Stigarna och trapporna kan vara besvärliga för den som har svårt att gå. Det finns möjligheter att se området, skvaltkvarnen, dammen och delar av forsen utan att gå upp till fallets början.
Tarveroxberget › Två mil söder om Los En stig leder utefter Voxnan genom områdets östra kant.
Trollmosseskogen › ca 2 mil norr om Dalfors, nordost om Furudal. VARNING TILL BESÖKARE!​ Naturvårdsbränningarna som genomförts har dödat en del träd. Dessa träd kommer efterhand att falla och det kan innebära en fara för dig som besökare. Undvik att vandra i de brända områdena när det blåser kraftigt.
Vindförbergs udde › Öster om Furudal på västra sidan av Oresjön Medel–svår.
Östbjörka › Ca 1 km norr om Östbjörka En stig leder i en slinga genom området.