Rättviks kommun
Rättviks kommun

Priser och bidrag

På den här sidan informerar vi om olika priser och ekonomiska bidrag.

Rättviks kommuns kulturpris

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris som ett erkännande av eller stöd åt förtjänstfull en insats inom kulturens värld. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun.

Rutin för förslag på pristagare och prisutdelning

Mottagare av kulturpriset utses varje år före den 30 november av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om pristagare bygger på förslag från Kulturenheten eller allmänheten genom kontakt med densamma, antingen via mejl till kultur@rattvik.se eller på annat sätt. Utdelning sker vid kommunfullmäktige i december.

Danielsgårdens vistelsestipendium

Danielsgårdens vistelsestipendium kan sökas av konstnärlig yrkesutövare, till exempel bildkonstnärer, författare, tonsättare, musiker, fotograf eller skådespelare. Stipendietiden är förlagd till sommaren och varar cirka två veckor.

Underskrivet ansökningsformulär skickas till Kulturenheten i Rättvik med uppgift om önskad vistelsetid på sommaren. Lägg märke till att ansökningstiden för stipendiet går ut 15 mars varje år.

Ansökningsformulär för Danielsgårdens vistelsestipendiumPDF

Andra bidrag att söka

Ansökningsblankett för föreningsbidrag från KulturenhetenPDF


Kontakt

Rättviks kulturhus

kultur@rattvik.se
0248-70 197

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kulturenheten
795 80 Rättvik

Sociala medier

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Följ oss på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster