Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bidrag till föreningar och studieförbund

På den här sidan informerar vi om olika priser och ekonomiska bidrag.

Rättviks kommuns kulturpris

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris som ett erkännande av eller stöd åt förtjänstfull en insats inom kulturens värld. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun.

Rutin för förslag på pristagare och prisutdelning

Mottagare av kulturpriset utses varje år före den 30 november av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om pristagare bygger på förslag från Kulturenheten eller allmänheten genom kontakt med densamma, antingen via mejl till kultur@rattvik.se eller på annat sätt. Utdelning sker vid kommunfullmäktige i december.

Danielsgårdens vistelsestipendium

Danielsgårdens vistelsestipendium kan sökas av konstnärlig yrkesutövare, till exempel bildkonstnärer, författare, tonsättare, musiker, fotograf eller skådespelare. Stipendietiden är förlagd till sommaren och varar cirka två veckor.

Som stipendiat är du själv ansvarig för ditt uppehälle samt resor till och från Danielsgården.

För övrig information vänligen kontakta Maria Kåks 070-649 83 96

Underskrivet ansökningsformulär skickas till Kulturenheten i Rättvik med uppgift om önskad vistelsetid på sommaren. Lägg märke till att ansökningstiden för stipendiet går ut 15 mars varje år.

Ansökningsformulär för Danielsgårdens vistelsestipendiumPDF

Ansökan föreningsbidrag 

Ansökningsblankett för föreningsbidrag från KulturenhetenPDF

Normer och regler för bidrag till föreningar och studieförbund

Normer föreningsstödPDF

Kontakt

Rättviks kulturhus

kultur@rattvik.se
0248-70 197

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kulturenheten
795 80 Rättvik

Sociala medier

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Följ oss på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster