Vårt kulturarv

Rättviks kommun är mycket känd för sin rika och levande kultur. Kulturarvet ska bevaras och den kulturella identiteten stärkas. Det är ett av kommunens kulturpolitiska mål.

Byar och timmerhus

Den skiftesreform som under 1700- och 1800-talen förändrade den svenska landsbygden i grunden genomfördes inte fullt ut i Siljansområdet. Därför kan vi än idag uppleva gamla tätbyggda byar på många håll i kommunen. Våra byar är ofta omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap och vi har gott om timmerhus av lika gammal karaktär. Ett av dem är Blånnesladu i Övre Gärdsjö, en av landets äldsta timmerbyggnader, från 1294.

Fäbodar

I Rättvik finns en levande fäbodkultur. Några fäbodar har djurhållning, några har även försäljning av smör, ost och servering av fika. Fäbodarna har brukats i århundraden. I Rättvik är Lisskog och Karl-Töfåsen de fäbodar som varit i bruk längst tid utan uppehåll. Runt fäbodarna finns vackra naturmiljöer med en rik flora och fauna.

Hembygdsgårdar

I Rättvik, Boda och Ore finns ett stort antal äldre bevarade gårdar. Ofta drivs de ideellt av eldsjälar och föreningar. Länk till hembygdsrörelsen: Sveriges Hembygdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Våra totalt sju hembygdsgårdar innehåller unika samlingar. Om du besöker dem får du bland annat se dalmålningar, ålderdomliga redskap, kläder och husgeråd. Glimtar av släktleds arbete, mödor, drömmar och glädjeämnen skymtas.

Många hembygdsgårdar har visningar på sommaren. En del arrangerar också konserter och serverar fika. Mer information om Rättviks hembygdsgård.

Folkkultur

Rättvik kring sekelskiftet 1900 var en folklig högkultur. Förutom musiken tog det sig uttryck i särpräglad folkkonst (dalmåleri), ovanligt och vackert dräktskick samt slöjd och byggnadsskick.

I Rättvik har folkmusiken än idag en stark ställning. Folkmusikens hus här i Rättvik är Dalarnas folkmusikcentrum. Länk till Folkmusikens hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett känt talesätt lyder "Om tre Rättvikare träffas, spelar fyra fiol".

Rättviksdräkten är kanske den mest välkända av Dalarnas, ja kanske hela Sveriges sockendräkter. Den har fascinerat både resenärer, författare och konstnärer. Med sina rötter i 1600-talet är den ett färgrikt, konstfärdigt och värdefullt arv att förvalta för framtiden.

Vi vet idag att liknande eller samma mönster finns att hitta i mellanöstern. Men vem som inspirerats av vem eller om mönstren skapats av formgivare ovetande om varandra går inte att bevisa. Människor reste och handel förekom under medeltiden så Dalarna tog också del av influenser från andra länder.

Det fantasieggande dräktspråket talar om snörvil, bredda, tria och toppor. Fantasi och fingerfärdighet har de verkligen haft, de som sytt den samling av variationer på dräkter och dräktdelar från hela Rättviks kommun som visas i dräktkammaren i Hemslöjdsstugan.
Dräktkammaren är en liten pärla för den som vill se prov på rik och vacker folkkultur i textil. Hemslöjdsstugan hittar du på Torget i Rättvik. Länk till Rättviks Hemslöjd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Rättviks kulturhus är kommunens kulturenhet stationerad. Kulturhuset är en samlingspunkt med bibliotek, bildarkiv, konsthall och naturmuseum. Här arrangeras aktiviteter för alla åldrar under hela året. Länk till Rättviks kulturhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.