Danielsgården

Gammal rödmålad gård.

Danielsgården. Foto: © Yvonné Öhrnell.

På Danielsgården i Bingsjö, 4 mil öster om Rättvik, kan du som besökare se det absolut främsta inom dalmåleriet. Här möter du bland annat den berömda "Ålderstrappan" samt "Elie himmelsfärd".

Vinterstugan har, i det gamla köket, målningar av den skickligaste bland dalmålarna, Winter Carl Hansson från Leksand.

Årligen delar stiftelsen ut stipendier i form av fri vistelse i Danielsgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i härlig sommarmiljö. Utövare av olika konstnärliga verksamheter kan få dessa.

Om Bingsjö och Danielsgården

Finnbyn Bingsjö dyker för första gången upp i olika 1600-talshandlingar, bland annat på 1667 års karta. De första bofasta finnarna ska ha slagit sig ned här i början av 1600-talet. I 1668 års mantalslängd upptas tre nominati för Bingssiöö.

År 1672 var finnarnas ägor upprevade för 5 hushåll. Gottlund antecknar 1817 Bingsjö som "en by med 20 gårdar och 120 personer". Mycket länge var byn utan vägförbindelse med Rättvik – först 1933–34 hade en modern väg blivit färdigbyggd.

Än idag är Bingsjö en by med väl bibehållen äldre husmiljö, och de främsta sevärdheterna är gårdarna Pekkosgården och Danielsgården. Danielsgården i Bingsjö var under 1700-talet en av de tre största bondgårdarna i Bingsjö, Rättviks församling. Bingsjö räknar idag med cirka 75 invånare.

Karl-Erik Forsslund skriver i "Med Dalälven från källorna till havet" från 1922 om "stora ståtliga gårdar på de lutande åkrarna – men allra finast har Daniels Mats. Han och hans Kersti, ett präktigt gammalt par, idel vänlighet och munter språksamhet, ha utmärkt vårdat sin gamla gård..."

Dalmåleriet i Danielsgården

Winter Carl Hansson (1777–1805) kunde under sin korta levnad befästa sin ställning som den mest betydande företrädaren för dalmåleriet. I Danielsgårdens sommarhus målade 1799 och 1801 denne bondemålare från byn Yttermo i Leksands församling, två dekorationsmålningar, som nästan fullständigt bevarats fram till våra dagar.

Målningen "Ålderstrappan" i köket i sommarhuset och kurbitsen i rummet är mästerverk i den svenska folkkonsten. Under andra hälften av 1800-talet var dessa målningar täckta med tapeter, vilket med all säkerhet räddat målningarna från förstörelse.

Gårdens huvudbyggnad har i köket målningar på träbeklädnaden, som 1808 troligen målades av Knåp Elias från Utanåker i Rättviks församling. Till gården hörde tidigare en nu nerriven bagarstuga som var smyckad med dalamålerier.

1889 besökte konstnären Carl Larsson för första gången Bingsjö och Daniels Mats på Danielsgården. Carl Larsson skulle komma att återvända dit upprepade gånger och ofta under en längre tid. Han var väl bekant med familjen och har i många målningar skildrat miljön och människorna där.

Danielsgårdens bevarande

Danielsgården stannade inom familjen i flera generationer. 1951 förvärvades gården av Kopparfors AB och ägs sedan 1967 av Stiftelsen Danielsgården i Bingsjö.

I stadgarna för Stiftelsen står i §1 att "Stiftelsen har till ändamål att i stilriktigt skick bevara Danielsgården i Bingsjö och att förvalta den så att forskning, konst- och musikliv gynnas. Allmänheten skall beredas möjlighet att bese gården och dess samlingar" (14 dec. 1967).

1959–1961 reparerades sommarhuset och de däri befintliga målningarna konserverades. Huvudbyggnaden och dess målningar restaurerades 1967–1969. Övervåningen i huvudbyggnaden har inretts som enkel sommarbostad åt stipendiater. Bostaden är försedd med el, vatten, dusch, toalett, tvättmaskin och fyra bäddplatser i två rum. I bostaden finns inte telefon, inte heller radio och TV.

Sedan 1969 betraktas Danielsgården som byggnadsminnesmärke.

Öppet
Öppet sommartid. Kontakta Visit Dalarna för mer information.
Visning efter överenskommelse: Maria Kåks, 070-649 83 96

Besöksadress

Bingsjö , 795 80 Rättvik