Rättviks kommun
Rättviks kommun

Allemansrätten

Lodjur.

Lodjur fotograferat på Björnparken, Orsa. Foto: © Yvonné Öhrnell

Var aktsam om naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.​

  • Du får ta dig fram till fots och åka skidor över annans mark – men inte över tomt, planteringar och växande grödor.
  • Om du passerar genom betesmark måste du stänga grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel.
  • Motorfordon är förbjudna i terrängen.
  • Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars – 20 augusti ska hunden hållas kopplad ute i naturen.
  • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.
  • Det är förbjudet att skräpa ned. Lämna din rastplats så som du själv skulle vilja finna den.
  • Om det är minsta risk för brand får du inte elda.

Naturvårdsverket
Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish EPA
The Right of Public Access
Das Jedermannsrecht

Allemansrätten på lätt svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allemansrätten på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allemansrätten på andra språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Danska, Engelska, Franska, Nederländska, Tyska, Dari, Arabiska och Pashto.