Dammar

Hemra Tvärsen en gråmulen dag.

Hemra Tvärsen. Foto: © Yvonné Öhrnell

Kommunen ansvarar för följande dammar

  • Dalkarlsaspen
  • Avlassen
  • Ensen
  • Enå Tullkvarn
  • Hemra Tvärsen
  • Tungsen
  • Stocken
  • Djupaspen

Fiskvandringsväg finns i Enån vid Enåkvarn.

Kontakt

Trafik, ungdoms- och fritidsenheten
Robin Layton
Vägingenjör
0248-70 119