Miljöpriset 2001–2017

Tallen som står utanför kommuunhuset, grön illustration, med texten Miljöpriset tilldelas någon som utfört ett för Rättviks natur och miljö, förtjänstfullt arbete

2017 delades Rättviks kommuns sista miljöpris ut. Miljöpriset blir Hållbarhetspriset.

2017 års mottagare av miljöpriset

KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt) Rättviks viltjour har varit verksamma sedan 2008 och de hör till KFV riks. De har tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att hålla vilt för rehabilitering.

Varje år tar anläggningen, tillsammans med sina volontärer, emot ett hundratal djur. Det är igelkottsungar, ugglor, trädgårdsfåglar och andra djur som ges veterinärvård, god mat och lugn och ro. Allt för att de ska kunna släppas ut i naturen igen. Majoriteten av de djur de tar emot är skadade av mänsklig aktivitet exempelvis trafikskadade djur. De ger rådgivning till privatpersoner och ordnar besök hos veterinär om det behövs. Anläggningen drivs helt ideellt och är beroende av gåvor för att kunna finansiera sin verksamhet.

Viltjouren har i snart 10 år, dag och natt, bedrivit ett engagerat och beundransvärt arbete och räddat livet på ett stort antal djur som farit illa. Viltjouren är en värdig vinnare av årets miljöpris.

Miljöpristagare 2001–2017

 • 2017 KFV Rättviks viltjour
 • 2016 Förskolan Solgården Vikarbyn
 • 2015 Margareta Wikström
 • 2014 Massarbäcks odlingar
 • 2013 Friluftsfrämjandet
 • 2012 Bingsjöstämman
 • 2011 Lennart Embro
 • 2010 Lennart Kellner och Jan-Erik Fyhr
 • 2009 Christer Larsen
 • 2008 Helene Rocking och Monica Sommarström
 • 2007 Erik Kraft
 • 2006 Erikshjälpen i Rättvik
 • 2005 Rolf Lundqvist
 • 2004 OKQ8 Centrum Rättvik
 • 2003 Stiftsgården
 • 2002 Axel Björklund
 • 2001 Rättviks Naturskyddsförening

Vem kunde få stipendiet?

Som stipendiat utsågs den som arbetar med upplysning och information i avsikt att nå djupare insikt om miljöns betydelse och vården av vår gemensamma miljö bland människorna i Rättvik,visar miljöhänsyn och arbetar för att skydda och bevara genuin natur och områden i kommunen som innehåller eller visar biologisk mångfald, bedriver forskning eller annan verksamhet vilken syftar till att göra framsteg för att skydda vår miljö i Rättvik nu och i framtiden, som på annat sätt genom insatser för natur och miljövård i Rättvik visat en stark och intensiv vilja att på allt sätt bevara Rättviks miljö ren, samt som försöker göra Rättvik till ett verkligt kretsloppssamhälle.
 
Mottagarna av stipendiet kunde vara privatpersoner, ideell förening, näringsidkare, person eller institution inom offentlig förvaltning. Särskild uppmärksamhet fästes vid person som frivilligt utför miljöarbete.
 
Stipendiesumman var 10 000 kronor och den kunde delas mellan högst två stipendiater per år.

Beslut

Beslutet om miljöstipendiat fattades av kommunstyrelsen.