Färdiga projekt

Vargtik i buskarna vid Rättviks kulturhus.

Varg (Canis lupus). Vargtiken står i Rättviks naturmuseum. Foto: © 2010, Märta Kallur.

Skålberget, ett besöksmål vid Siljansringen

Beviljat bidrag 200 000 kronor.

Besöksmålet syftar till att sprida kunskap om traktens kulturhistoria och framför allt geologi. Ladan med utställningen kan ge den grundkunskap besökare behöver för att kunna förstå den unika natur, kultur och geologi som Siljansringen har.

Svampar i Rättvik och Mora
– en rapport från mykologiveckan 2018

Beviljat bidrag 30 000 kronor.

Ovansiljans svampförening ordnade mykologiveckan med deltagare från hela landet. En rapport om veckans aktiviteter och inventeringsdata togs fram inom projektet.

Program för tätortsnära natur

Beviljat bidrag 70 000 kronor.

Syftet med projektet är att göra en sammanställning av natur-, kultur- och friluftsvärden i tätortsnära naturområden. Underlaget ska användas bland annat vid framtagande av en ny översiktsplan.

Dalen–Hökolsberget

Beviljat bidrag 240 000 kronor.

Syftet är att skydda, vårda och informera om naturvärdena i området från Dalen upp till biotopskyddsområdet på Hökolsberget. Att området ska kunna nyttjas för friluftsliv är en viktig del. Beslutet om naturreservatet togs den 26 augusti 2010. Efter det ska området ställas i ordning med skyltar, röjningar med mera. En referensgrupp har knutits till projektet.

Vargen i Rättviks kommun

Beviljat bidrag 88 750 kronor.

En bok om vargen och den skog vargen lever i har tagits fram. Boken utgår från förhållandena i vår kommun. Skolorna har besökts och föredrag hållits. Rättviks Naturskyddsförening ansvarade för projektet.

Silverbergsänget

Beviljat bidrag 12 449 kronor.

Boda Hembygdsförening höll i detta projekt som handlar om att informera om äldre tiders hävd av ängar med utgångspunkt i Silverbergsänget vid Boda gammelgård.

Södra Vålberget

Beviljat bidrag 78 260 kronor. 

Södra Vålberget är en övergiven fäbod söder om Bingsjö. Rättviks kommun har samarbetat med flera olika föreningar och gjort området mer tillgängligt med stigar och information om natur- och kulturvärden.

Ut i naturen i Rättviks kommun

Beviljat bidrag 180 000 kronor.

En naturguide har tagits fram och restaurering av utställningarna i Naturmuseet pågår.

Fiskväg vid Enåkvarn

Beviljat bidrag 200 000 kronor.

Ett omlöp har byggts vid sidan om dammen vid Enåkvarn. Syftet är att främst siljansöring och harr ska komma förbi fördämningen till sina lekplatser.