Dalen–Hökolsberget

En skylt vid Dalen.

Dalen-Hökolsberget. Foto: © Pia Söderström

Dalen–Hökolsbergets naturreservat är bildat

Den 26 augusti 2010 beslutade kommunfullmäktige att bilda Dalen-Hökolsbergets naturreservat. Området ligger strax söder om Rättviks samhälle, intill Lerdals och Gärdebyns byar.

Längst ner mot byn Lerdal finns en bäck omgiven av lövskog och öppna gläntor. På våren blommar vitsipporna och fågellivet är rikt. Många skolklasser med flera besöker det tätortsnära området som också har höga naturvärden knutna till grova lövträd mm. Längre upp mot Hökolsberget övergår lövskogen i gammal granskog och på toppen finns en rastplats och utsiktspunkt.

Syftet med reservatet är att gynna friluftslivet och skydda naturvärdena i området. Kommunen ställer i ordning och förvaltar området.