Rättviks naturvårdsfond

En å som rinner genom grön vegetation. Vattnet ser brunt ut.

Rockån. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond verkar för skyddet av värdefull natur inom Rättviks kommun. Fonden arbetar med markköp, markbyten, stöd till vård och restaurering med mera för att bevara intressanta miljöer.

Observera att fonden kommer att upphöra. Mer information presenteras när det blir aktuellt.

Fondens styrelse består av representanter från skogs- och jordbruk, ideell naturvård och Rättviks kommun.

Kontakt

Rättviks kommun
795 80 Rättvik
Växel 0248-70 000