Buller och luftkvalitet

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som många andra miljöfaktorer så har det en stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Buller kan härröra från trafik, fläktar, tvättstugor, installationer, grannar och verksamheter i närheten. I första hand ska du vända dig till den som är ansvarig för bullret. Hjälper inte det kontaktar du oss på miljökontoret.

Luftföroreningar kan vara orsakade av bland annat trafiken i närområdet och fastigheter som eldar för sin uppvärmning. De kan även inomhus orsakas av till exempel fukt och mögelskador. Kontakta i första hand fastighetsägaren för att avhjälpa problemet.