Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Fastigheter som ligger inom eller i närhet av verksamhetsområde för kommunalt VA bör anslutas till detta. Kontakta Dala Vatten och Avfall AB för mer information.

Eget vatten och avlopp

Mer information finns på sidorna Avlopp och "Dricksvatten och vattenprov".

Information

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicegarantier - synpunkter och klagomål

Kontakt

Dala Vatten och Avfall AB

Box 234
793 25 Leksand
0247-44 100

Besöksadress
Tallskogsvägen 1
793 35 Leksand