Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från gårdar, tomter, gator, vägar, tak och liknande ytor. Dagvattnet avleds till ett separat dagvattennät eller dräneringsdiken, med utlopp till sjöar och vattendrag.

Det är därför viktigt att förhindra att vattnet förorenas, genom att till exempel inte tvätta bilen på gatan utan i stället i en fordonstvätt. Om man måste tvätta bil eller annat fordon hemma, ska det ske på gräsbeklädd yta, där det sker en viss biologisk rening när vattnet filtrerar genom marken och sugs upp av växter.

Dagvattenflödet kan under vissa tider uppgå till mycket stora mängder. För att undvika för hög belastning på reningsanläggningarna ska dagvattnet inte avledas till avloppsledning som går till reningsverk eller enskilda avloppsanläggningar. Läs mer om det på Dala Vatten och Avfall AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett bra sätt att rena dagvatten är att leda vattnet genom dammar eller våtmarker innan det når sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress: Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik