Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avlopp

Allt utsläpp av avloppsvatten från hushåll och verksamheter ska tas om hand och renas. Avlopp ansluts antingen till det kommunala avloppsnätet eller till en enskild avloppsanläggning.

Kommunalt avlopp

Har du frågor om kommunalt avlopp ska du kontakta Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som är utförd på fastighet där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Man skiljer på BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvätt) och WC-avlopp (vattentoalett). I stället för WC kan man även välja andra toaletter, till exempel mull- eller förbränningstoa.

För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du söka tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Information om hur det går till att få ett tillstånd finns under fliken Ansökan, anmälan för enskilt avlopp.

På vår nationella kunskapsbank om avlopp; Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Naturvårdsverket har gett ut faktablad om avlopp, se länkar till nedan.

Vi hänvisar även till informationen på vår webbsida Dricksvatten.

Varför behöver avloppsvatten renas?

Länk till havochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Miljöinspektör

Barbro Wallgren
0248-70 144

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10