Ansökan och anmälan för enskilt avlopp

När du planerar att bygga om eller bygga ett nytt avlopp ska du kontakta miljö- och byggenheten för prövning av avloppsfrågan. För ett BDT-avlopp* krävs en anmälan och för ett WC-avlopp* en ansökan.

Så här handläggs ditt ärende

1. Innan du kan fylla i din ansökan, anmälan behöver du:

2. Bedöma skyddsavstånd till närliggande brunnar, se information på sidan Skyddsavstånd.

3. Kontrollera att det inte finns fornlämning i närhet av planerad grävning. Fornlämningar finns på sidan Fornsök (raa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Du sänder följande till miljö- och byggenheten:

5. Miljö- och byggenheten handlägger din ansökan eller anmälan. Om den godkänns skickar miljö- och byggenheten ett beslut om tillstånd samt en entreprenörs­rapport.

6. När du fått tillståndet kan arbetet med att anlägga avloppet starta.

7. Entreprenörsrapporten ska fyllas i när anläggningen byggs och anläggandet ska dokumenteras med tydliga foton. Rapport och foton skickas till miljö- och byggenheten inom fyra veckor från anläggandet.

8. Ärendet avslutas med att miljö- och byggenheten granskar entreprenörsrapport och bilder. Om anläggningen är godkänd sänds handlingar om avloppet till Dala Vatten och Avfall AB, för information till slamtömningsregistret.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, som fastställs av kommunfullmäktige, för prövning av ansökan/anmälan.

Avgift för anläggning

 • Avloppsanordning för ett till fem hushåll
  7 600 kronor.
 • Avloppsanordning utan WC
  5 700 kronor.
 • Avloppsanordning för fler än fem hushåll,
  15 200 kronor.
 • WC till sluten tank
  3 800 kronor.
 • Anslutning av WC till befintlig avlopps­anordning,
  3 800 kronor.

* Förklaring
BDT-avlopp (avloppsvattnet från bad, disk och tvätt).
WC-avlopp (WC = vattenklosett).

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundtjänst 0247-44 100