Slam och latrin

Tömning av slamavskiljare ska göras av Dala Vatten och Avfalls entreprenör. Vill du själv ta hand om slam eller latrin måste du söka dispens hos miljöenheten.

Slam

Slamavskiljare för enskilt avlopp ska tömmas regelbundet för att den ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av det kommunala bolaget Dala vatten och avfalls entreprenör. På Dala vatten och avfalls webbplats hittar du information om avgifter, tömningsintervall med mera.

Om avloppsanläggningen är godkänd och lågt belastad kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Kommer fastigheten vara obebodd kan du ansöka om uppehåll i slamtömning. Ansökan görs hos kommunens miljöenhet.

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt Rättviks kommuns taxa för handläggning och prövning inom miljöbalkens område, från och med 2019-05-23.

Avgiften enligt taxan är 1900 kronor, vilket motsvarar en timmas handläggningstid.

Latrin från fritidshus, husbil, husvagn eller båt

Behöver du tömma latrin från din husbil eller husvagn finns det tömningsplatser enligt Dala Vatten och Avfalls sida "Latrin från torrdass, husbil och båtar" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eget omhändertagande av latrin

Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Därför bör detta material inte hanteras hur som helst och inte heller användas i odling innan behandling. Läs mer om hur du går till väga på Avloppsguidens sida "Ta hand om avfallet" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundtjänst 0247-44 100