Pågående naturvårdsprojekt

I ungskogen är det en äng med rastplats.

Rastplats i Dalen. Foto: © Pia Söderström.

Naturreservat på Lerdalsberget

Beviljat bidrag 20 000 kronor.
Kommunen driver projektet som ska leda till bildandet av ett natur- och friluftsreservat på Lerdalsberget.