Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pågående naturvårdsprojekt

I ungskogen är det en äng med rastplats.

Rastplats i Dalen. Foto: © Pia Söderström.

Fäbodstigar

Beviljat bidrag 140 000 kronor.

Kommunen ska tillsammans med lokala föreningar välja ut några fäbodstigar som ska röjas och märkas.

Skogsbruksplan

Beviljat bidrag 60 000 kronor.

En skogsbruksplan ska tas fram för kommunens skogsinnehav. Planen ska dokumentera värden för friluftsliv och natur och hur skogen kan skötas på bästa sätt.

Trollskuru

Beviljat bidrag 45 000 kronor.
Trollskuru är en skåra i berget som ligger norr om Vikarbyn. Syftet är att informera om området och göra det mer tillgängligt.