Friggebod

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller bygganmälan och den måste byggas i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggebodsreglerna säger att du får bygga en eller flera fristående byggnader i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Om alla krav är uppfyllda behöver du inte ansöka om bygglov och inte göra en anmälan.

 • Byggarean får fördelas på flera byggnader (till exempel en bod eller ett växthus) men den totala byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Höjden till taknock får inte vara högre än tre (3) meter.
 • Byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter utan grannens medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande men du ändå vill bygga nära tomtgränsen behöver du ansöka om bygglov.
 • Byggnaderna ska vara fristående.

 Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov för friggebod är

 • Ansökan
 • Teknisk beskrivning
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Förslag på kontrollplan

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor. Öppnas i nytt fönster. Här på sidan finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Att tänka på

 • Inom strandskyddat område kan en strandskyddsdispens krävas för att få uppföra friggeboden.
 • Tänk på att anpassa byggnaden eller byggnaderna till omgivningen.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg eller park än fyra och en halv (4,5) meter.
 • Tänk på att all mark har en ägare och att byggnaderna ändå måste uppfylla vissa tekniska krav enligt Boverkets byggregler, till exempel för brandskydd.
 • Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov.
 • Friggeboden är en så kallad komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus varför det måste finnas på fastigheten innan du får bygga en friggebod, i annat fall krävs bygglov.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.