Rättviks kommun
Rättviks kommun

Friggebod

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller bygganmälan och den måste byggas i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggebodsreglerna säger att du får bygga en eller flera fristående byggnader i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Om alla krav är uppfyllda behöver du inte ansöka om bygglov och inte göra en anmälan.

 • Byggarean får fördelas på flera byggnader (till exempel en bod eller ett växthus) men den totala byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Höjden till taknock får inte vara högre än tre (3) meter.
 • Byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter utan grannens medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande men du ändå vill bygga nära tomtgränsen behöver du ansöka om bygglov.
 • Byggnaderna ska vara fristående.

 Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov för friggebod är

 • Ansökan
 • Teknisk beskrivning
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Förslag på kontrollplan

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor. Öppnas i nytt fönster. Här på sidan finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Att tänka på

 • Inom strandskyddat område kan en strandskyddsdispens krävas för att få uppföra friggeboden.
 • Tänk på att anpassa byggnaden eller byggnaderna till omgivningen.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg eller park än fyra och en halv (4,5) meter.
 • Tänk på att all mark har en ägare och att byggnaderna ändå måste uppfylla vissa tekniska krav enligt Boverkets byggregler, till exempel för brandskydd.
 • Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov.
 • Friggeboden är en så kallad komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus varför det måste finnas på fastigheten innan du får bygga en friggebod, i annat fall krävs bygglov.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik