Riva, rivningslov

För att få riva en byggnad, eller en del av en byggnad, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat rivningslov. Rivningslov behövs i områden där det finns en detaljplan, om inget annat bestämts i planen.

Rivningslov krävs bara för byggnader som är bygglovspliktiga. Kommunen har dock rätt att besluta att rivningslov krävs även för byggnader som inte kräver bygglov.

I områden som inte har någon detaljplan kan kommunen skriva in i områdesbestämmelser att rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på anmälan enligt 5 § plan- och byggförordningen gäller inte rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

 1. en komplementbyggnad,
 2. ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
 3. en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Handlingar som behövs vid ansökan om rivningslov är

 • Ansökan
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Rivningsplan

Handlingar som behövs vid rivningsanmälan är

 • Rivningsanmälan
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Rivningsplan

Ansökan om rivningslov och rivningsanmälan hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster.. Var tydlig med vilken byggnad det är som ska rivas på situationsplanen.

Du kan med fördel bifoga din ansökan med fotografier på den byggnad som du tänkt riva.

Lagtexter med mera

Plan- och bygglagen

9 kap. 10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

 1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
 2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.