Fettavskiljare

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att installera fettavskiljare.

Verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare så att spillfett inte går ut i avloppsnätet. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, men inte fett i större mängder. Eftersom vattentemperaturen sjunker i avloppsledningarna kan fett stelna i ledningarna. Stelnat fett kan orsaka stopp i ledningarna.

På Dala vatten och avfalls webbplats hittar du

  • mer information om vilka verksamheter som behöver ha fettavskiljare
  • regler för utformning och dimensionering av fettavskiljare

När installationen är klar ska du meddela Dala vatten och avfall på den blankett som finns på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Startbesked och slutbesked

Du får inte börja med det du sökt lov för eller anmält innan du fått startbesked. När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked, då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat. Observera att handläggningen kan ta upp till 10 veckor om installationen/åtgärden ingår i en bygglovsansökan.