Rättviks kommun

Avgifter, taxor

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften bestäms efter den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgifter

Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan kostar pengar. Hur hög avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur pass komplicerat det är.

Avgiften ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
I avgiften ingår till exempel kostnader för:

  • Prövning av bygglov
  • Prövning av bygganmälan
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Kontakta oss på byggenheten om du undrar vad din byggnation kan kosta.

Kontakt

Telefontider byggenheten
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12. Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter per e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör (föräldraledig till januari 2019)
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Byggnadsinspektör
Joachim Hedbys, 0248-70 165

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, vx 0248-70 000

Besöksadress
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, Rättvik.

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik.