Detaljplaner och områdesbestämmelser

Rättviks kommunkarta. Klicka på kartan för att utforska vilka detaljplaner som är antagna.

Detaljplaner

På detaljerad nivå sker regleringen av mark- och vattenanvändningen med hjälp av detaljplaner. Detaljplanen anger mer i detalj hur mark och vatten får nyttjas för begränsade delar av kommunen. Den ska också redovisa användningen av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

En detaljplan är juridiskt bindande och får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Läs mer om detaljplaner och detaljplanering på Boverkets sida om detaljplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartan ovan visar vart detaljplaner finns i dag i kommunen. Det går också bra att klicka här för att öppna kommunkartan i en ny flik.

Områdesbestämmelser

Vid sidan av detaljplaner finns ett enklare planinstrument som kallas områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets sida om områdesbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se