Fonder för allmänheten att söka

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott tar i egenskap av förvaltare för respektive fond beslut om utdelning ur fonderna. Annonsering sker i juli varje år.

Såhär går det till när du gör en ansökan

Du som har en funktionsnedsättning eller är äldre kan få pengar från någon av de stiftelser och fonder som Rättviks kommun förvaltar. Läs mer i texten nedan. Där ser du också vilka kriterier som gäller för varje stiftelse eller fond.

Sista ansökningsdag är den 30 september varje år. Om datumet infaller på en röd dag är sista ansökningsdag nästkommande vardag.

Tänk på att motivera väl varför du söker. Inga ansökningsblanketter finns utan skriv på ett vanligt papper som du skriver under och skickar in till respektive fond eller stiftelse.

Ansökan skickas till:

"Stiftelsens namn"
Kansliet
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Beslut

Ansökan tas omhand av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott och bestämmer vem eller vilka som blir tilldelad pengar. Detta görs i November varje år men kan variera. Innan beslut tas tittar socialtjänsten på ansökningarna och ger förslag om utdelning.

Stiftelsen Anders Lidén och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål
Stöd till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 21 år inom Rättvik, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel. Intyg om funktionshindret ska medfölja ansökan.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål
Stöd till äldre och funktionsnedsatta samt övriga behövande inom Rättviks, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Kontakt

Kommundirektör

Katharina Mansfeld
0248-70 150

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kanslienheten
795 80 Rättvik