Rättviks kommun
Rättviks kommun

Fonder för allmänheten att söka

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott tar i egenskap av förvaltare för respektive fond beslut om utdelning ur fonderna. Annonsering sker i juli varje år.

Stiftelsen Anders Lidén och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål
Stöd till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 21 år inom Rättvik, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel. Intyg om funktionshindret ska medfölja ansökan.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål
Stöd till äldre och funktionsnedsatta samt övriga behövande inom Rättviks, Bingsjö-Dådran och Boda församlingar. Avkastningen får inte användas till att täcka behov som ska tillgodoses med allmänna medel.

Handläggningsrutiner
Annonsering. Ansökningar remitteras till socialförvaltningen. Beslut i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248- 70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning eller enhet
795 80 Rättvik