Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2023

2023 kom det in 15 ansökningar om totalt 597 500 kronor. Det finns 405 000 kronor att dela ut.

Beslut om utdelning togs i samhällsutvecklingsutskottet den 26/4.

Tabell för ansökan om bygdepeng 2023

Sökande

Projekt

Ansökt

Beviljat

Dalfors bygdegårdsförening

Hjärtstartare och HLR-kurs

27 000

27 000

Dalfors bygdegårdsförening

Brygga till badplatsen Ön i Dalfors.

15 000

15 000

Furudals föräldraförening

Möbler, utrustning och aktiviteter

100 000

0

Furudals Bruks Golfklubb

Förstudie och enklare träningsanläggning

35 000

35 000

Håvens bygdegårdsförening

Rusta upp vägen

25 000

25 000

Håvens bygdegårdsförening

Upprustning av kök

75 000

75 000

Hästfolk i Furudal

Investering i permanent anläggning

38 000

38 000

Oregruppen

Stärk traditionellt midsommarfirande

48 000

0

Oregruppen

Solcellsstyrd belysning

32 000

32 000

Oregruppen

Pappersbroschyrer

20 000

20 000

Ore Hembygdsförening

Oremålshörnan

34 890

34 890

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Samlingsplats

99 500

55 110

Sunnanheds bygdegårdsförening

Byggmaterial till utebord

20 000

20 000

Sunnanhed m.fl. samfällighetsförening

Byggmaterial till upprustning av badplats

20 000

20 000

Östanviks bygdegårdsförening

Uppdaterad bagarstuga

8 000

8 000

Totalsumma


597 390

405 000