Rättviks kommun

Nyheter

  • Inbjudan till samråd - översiktsplan för Rättviks kommun 2030
    2018-02-19 | Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. Syftet med samrådet är att samla in ytterligare kunskap, förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.
  • Var med och håll Rättvik rent i vår!
    2018-02-12 | Varje vår deltar Rättviks kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2017 deltog 755 933 hjältar runt om i landet varav 627 stycken i Rättviks kommun!