Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Tack till er som öppnade upp verksamheten för kommunens ungdomar
  2020-09-18 | Vi vill rikta ett stort tack till de nya anordnare som på kort tid öppnade sina verksamheter för kommunens ungdomar. Vi hoppas att vi kan fortsätta samarbetet nästa år samtidigt som vi återupptar samarbetet med tidigare anordnare. Alla ni behövs.
 • Rengöring av imkanaler i privatbostäder
  2020-09-15 | Rättviks sotningsdistrikt och räddningstjänsten får just nu många samtal från kommuninnevånare angående frågor gällande rengöring av imkanaler.
 • Ansök till rådet för ungdomsfrågor
  2020-09-14 | Rådet för ungdomsfrågor består av åtta unga mellan 13–19 år och tre politiker. Tillsammans får rådet prioritera och tycka till i samhällsfrågor som rör ungas hälsa.
 • Service angående prov­tagning av dricks­vatten återupptas
  2020-09-07 | Rättviks kommuns service angående vattenprover för enskilda invånare i kommunen återupptas. Flaskor för provtagning kan endast hämtas efter beställning. På grund av pågående pandemi tar vi inte emot spontana besök.
 • Beskärning av björkar
  2020-09-04 | Tisdag 8 september påbörjas beskärning av björkarna på HSB-gatan och Storgatan.
 • Vattenledningsnätet spolas
  2020-09-04 | Vecka 37 spolas vattenledningsnätet i Rättvik. Spolning av ledningsnätet görs regelbundet för att hålla god vattenkvalitet.
 • Kungörelse
  2020-09-03 | Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2020-08-26 beviljat marklov för aktivitetspark på fastigheten Lerdal 77:2 (Helsingland), dnr B-2020-46, MOB § 67.
 • Gärdebyns rastplats justeras
  2020-09-02 | Under kommande två till tre veckor justeras grusvägen på Gärdebyns rastplats mellan Faluvägen och Riksväg 70.