2024-04-09

Referat från kommunstyrelsen 9 april 2024

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 9 april 2024.

Lägesbild lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Rättviks kommun anses vara en trygg kommun i jämförelse med andra kommuner i länet. Rättviks kommun ska fortsätta att bedriva brottsförebyggande arbete och tre fokusområden att arbeta efter har antagits. Dessa fokusområden är:

  • Classic Car Week vecka 30–31
  • Unga människor i Rättvik
  • Brottsförebyggande organisationer och resurser

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 har tagits fram för Rättviks kommun. Där presenteras bland annat budgetuppföljningar, finansiella rapporter och förvaltningsredovisningar. Årsredovisningen skickas till kommunens revisorer för granskning och godkännande.

Anläggningsarrende för Vikarby IK fotbollsplan (Lissandvallen)

Kommunstyrelsen godkänner utökning av Vikarby IK:s anläggningsarrende för att bland annat bygga ett utegym intill fotbollsplanen i Vikarbyn.