Upphandling och inköp

Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta rationella och ändamålsenliga leveransavtal av tjänster och varor för att möta de olika verksamheternas behov, allt inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till hållbar utveckling, miljö och socialt ansvar.

Rättviks kommun är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses därför som en upphandlande myndighet.

Kontakt

Inköpssamordnare
Erik Linder
0248-70 141

Postadress
Rättviks kommun
Inköp
795 80 Rättvik