Jobba i Rättviks kommun

Långbryggan.

Långbryggan i Rättvik. Foto: © Y. Öhrnell.

Vill du jobba hos Rättviks kommun?

Rättviks kommun är med sina cirka 1 100 anställda den största arbetsgivaren i området och vi erbjuder meningsfyllda servicearbeten.

Som arbetsgivare uppmuntrar vi till dialog och medarbetarskap och i kontakt med kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet.

Våra medarbetares engagemang och motivation är avgörande för att verksamheterna ska kunna tillgodose våra medborgares behov på bästa sätt. Därför strävar vi efter att möta medarbetarnas önskemål och behov i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner.

Välkommen att kontakta oss för att få veta vilka möjligheter som finns för dig i Rättviks kommun!

Lediga tjänster hittar du på sidan "Lediga jobb".

Näringslivsförtur till bostad

I samarbete med vårt kommunala fastighets- och servicebolag Rättviks Fastigheter AB (RFAB) kan vi erbjuda förtur till bostad. Detta är en så kallad jobb- och näringslivsförtur för dig som flyttar till Rättviks kommun på grund av nytt arbete.

Antalet lägenheter som förmedlas via näringslivsförtur kan variera över tid. Därför kan vi inte garantera att du blir erbjuden lägenhet även om du uppfyller kriterierna.

Vem kan få näringslivsförtur?

  • Du som inte bor inom pendlingsavstånd, minst tio mil, enkel resa.
  • Du har fått stadigvarande 80–100 procent tillsvidareanställning hos arbetsgivare i Rättviks kommun.
  • Behovet ska avse ett permanentboende och du ska folkbokföra dig på adressen.

Gör så här om du vill ha näringslivsförtur:

Kontakt RFAB

Har du frågor om bostadsförtur kontaktar du RFAB:s kundtjänst.

Telefon: 0248-70 290

E-post: info.rfab@rattvik.se

Rekryteringslots

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare, där Rättviks kommun är medlem.

Rekryteringslots fungerar som stöd och lots för din medflyttande partner om du fått jobb hos oss i Rättviks kommun, så att hen också hittar ett passande jobb i er nya hemmaregion.

Rekryteringslots agerar som:

  • personligt stöd och bollplank i sökandet efter arbete
  • hjälp med CV
  • kontakt med övriga medlemsorganisationer
  • hjälp i andra frågor som känns viktiga i samband med en flytt (barnomsorg, bostadsområden etc.).

Lotsningen pågår i max sex månader. För att få störst nytta av stödet har Rekryteringslots medlemmar beslutat att den som lotsats bör ha grundläggande kunskaper i det svenska språket innan lotsningen påbörjas.

Läs mer på Rekryteringslots webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..