Hållbart Rättvik

Logotyp. Rättviks vapen och texten Hållbart Rättvik.

Hållbart Rättvik är en plattform för lokalt hållbarhetsarbete inom Rättviks kommun. Arbetet leds av kommunens hållbarhets­strateg och inkluderar många andra tjänstemän inom kommunen.

Syftet med plattformen är att skapa den bredd och det djup, som i arbetet krävs för att nå de politiska ambitionerna när det gäller hållbar utveckling. Därför är grundpelarna i Hållbart Rättvik samarbete och förändringsledning.

Schemasom visar samarbetet.

”I vår gemensamma globala värld så påverkar vi världen, och den påverkar oss. Allt hänger ihop och det betyder att även vi måste vara beredda på att förändra både samhället och oss själva - att tänka nytt. Innovationskraften står därför i centrum när Rättvik arbetar med hållbarhet.

Nya tankar och affärsidéer möjliggör klimatsmarta lösningar, skapar nya arbetstillfällen och leder oss in på rätt väg mot ett hållbarare samhälle där även vi som privatpersoner exempelvis kan fundera över vad vi köper och vad vi slänger.

När jag träffar barn och ungdomar förstår jag att det här är frågor som betyder mycket för dem och som vi gemensamt måste ta ansvar för. Den generation som växer upp idag kommer inte vilja bo i en kommun som inte aktivt arbetar med hållbarhet.

De kommer inte att vilja jobba eller handla på ett företag som sliter på miljön eller skapar ohållbara sociala system. De kommer att göra mycket smartare val.”

Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun

Hållbarhetspriset

Rättviks kommun delar ut ett hållbarhetspris på 10 000 kronor.
Priset delas ut till någon som gjort något extra för hållbarhet i bygden.

För att få priset måste personen ha arbetat för att stärka den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Det räcker inte att handlingarna främjat ett eller två av dessa områden.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Bilder
Logotype Hållbart Rättvik Öppnas i nytt fönster.