Näringsliv och företagande

Att driva företag i Rättviks kommun ska vara enkelt, eftersom ett aktivt och välmående näringsliv är en central del i kommunens strävan efter fortsatt utveckling. För att bygga ett starkt och positivt företagsklimat är det viktigt att upprätthålla en öppen dialog med lokala företagare och att regelbundet mötas för att dela tankar och erfarenheter.

Varje år startas närmare 100 nya företag i Rättviks kommun. Det finns omkring 900 företag i kommunen som försörjer minst en person. Företag som representerar en bred variation av branscher och marknader.

Kontakta oss på Näringslivskontoret - En väg in

Näringslivskontoret har i uppdrag att attrahera nya företag till kommunen och att stödja tillväxten och utvecklingen hos företag som redan är etablerade här. Näringslivskontoret arbetar även med att främja innovation och entreprenörskap genom nära samarbete med näringslivet.

Som företagare hittar du den mesta informationen här på rattvik.se. När du behöver kontakta kommunen i något ärende som företagare så har vi det vi kallar ”En väg in”. Det betyder att du först och främst kontaktar någon av nedanstående två kontaktpersoner - beroende på ärende.

Kom och nätverka på Rättviks företagsträffar

Tillsammans med lokala företagarföreningar och näringslivsaktörer arrangerar vi regelbundet olika typer av företagsevent och nätverksträffar. Dessa evenemang ger dig möjlighet att hålla dig uppdaterad om lokala händelser och att knyta kontakter med andra företag i området. Börja morgonen med inspiration från vår företagarfrukost, eller nätverka med andra företagare på någon av de återkommande lunchträffarna.

Läs mer på:

Kontakt

En väg in - kontaktpersoner

Besöksnäring och kulturella och kreativa näringar:

Helena Back, näringslivssamordnare

0248-70 512

Övrigt näringsliv och hållbart företagande:

Per Lejoneke, utvecklingsstrateg

0480-70 148

Näringslivschef/ chef samhällsutvecklingsförvaltningen

Per-Johan Backlund