Rehabilitering och arbete (RoA)

Tre personer som syns diffust genom löv och buskar.

RoA är ett rehabiliterande, hälsoinriktat och lösningsfokuserat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

RoA är till för dig som är 18–64 år, står långt ifrån arbetsmarknaden och är folkbokförd i Rättviks, Leksands eller Gagnefs kommun. Du kan vända dig till RoA när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att komma närmare egen försörjning.

Verksamheten är ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheterna (AME) i Rättvik, Leksand och Gagnef. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat för att du ska komma närmare arbetsmarknaden.

Hur kommer du till RoA?

Du har en handläggare i någon myndighet som skriver en remiss och anger ett önskemål om att du vill komma till RoA. Remissen går till Arbetsmarknadsenheten där det görs en bedömning tillsammans med teamet i RoA om verksamheten är lämplig för dig just nu.

Vad händer när du kommer till RoA?

Första gången vi ses får du fylla i en blankett om samtycke där du godkänner att vi får ta del av relevanta uppgifter om dig. Självklart gäller vår tystnadsplikt både det som finns i skrift och det som sägs. Sedan gör vi tillsammans en kartläggning av din livssituation för att sedan kunna göra en bra planering för hur arbetet och stödet ska se ut för dig.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta vår projektledare och coach Anna Sjöberg på anna.sjoberg@leksand.se eller ring 0247-802 14.