Mark och lokaler

För information om kommunens lediga tomtmark för industri samt planerade projekt, vänligen kontakta mark- och planenheten.

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Postadress

Rättviks kommun

Mark- och planenheten

795 80 Rättvik

Besöksadress

Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik