Mark

Vy mot Gärdsjö.

Vy mot Gärdsjö. Foto: © Pia Söderström.

Vi säljer, köper och byter mark för kommunens räkning

I verksamheten ingår också uppgifter som att handlägga exploateringsärenden, arrenden, nyttjanderätter, servitut och ledningsrätter.

Det formella ansvaret för kommunens skogar och de kommunala naturreservaten ligger också på vårt ansvar.

Lantmäteriet

Vänd er till Lantmäteriet för frågor som rör din fastighet (tomt). De ansvarar för fastighetsbildningen inklusive omarronderings-verksamheten i länet.

Lantmäteriet ansvarar även för arkivservice, fastighetsregister och samfällighetsregister.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

Information

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0771-63 63 63