AME – Arbetsmarknadsenhet

AME samordnar kommunens resurser för sysselsättningsåtgärder för att stärka möjligheterna till egen försörjning.

Syftet med verksamheten är att individen ska kunna komma ut i arbete eller studier.

De som får hjälp genom oss har för det mesta varit i kontakt med arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller kommunens individ och familjeomsorg.

Vi anordnar även feriearbete för gymnasie­ungdomar i årskurs ett.

Länk

Mer information finns på VIA-förvaltningens sida Arbetsmarknadsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Enhetschef
0247-80 804

Samordnare/Coach
0247-80 426

Besöksadress
Stora industriområdet
Industrivägen 5
Rättvik