Offentlig Gastronomi Dalarna

Offentlig Gastronomi Dalarna avslutades den 30 juni 2023. Den 1 juli startades Lokal Gastronomi Dalarna i stället och ny webbplats kommer runt årsskiftet.

Lokal Gastronomi Dalarna

I Lokal Gastronomi Dalarna jobbar vi med ”kunskapsdriven efterfrågan” både hos de privata stora måltidsproducenterna och de offentliga måltidsproducenterna med finansiering från Tillväxtverket.

Information om avslutat projekt Offentlig Gastronomi Dalarna

Projektet Offentlig Gastronomi Dalarnas syfte är att skapa en plattform för länets offentliga måltider. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och alla kommuner i Dalarna. Projektet pågår fram till 30 juni 2023 och Anders Frodig är projektledare.

Logotyp Offentlig Gastronomi Dalarna.

Vision

Dalarna ska vara ett föredöme inom offentlig gastronomi genom att:

  • höja de offentliga kökens status.
  • leverera matupplevelser utöver det vanliga.

Detta vill vi åstadkomma genom:

  • att skapa en utvecklingsplattform för den offentliga måltiden.
  • att skapa ett professionellt nätverk för kostcheferna.
Länsstyrelsen Dalarnas logotyp.
Jordbruksverkets logotyp.
EUflagga för Europeiska jordbruksfonden.